A Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Berettyóújfalu szívében, a Kálvin téren helyezkedik el. A református atyafiak nagylelkű adományaiból 1927-ben épült iskola a város egyik legimpozánsabb épülete.


A város és a kistérség legdinamikusabban fejlődő, egyetlen egyházi iskolájaként, immár több mint nyolc évtizede szolgáljuk a keresztyén értékeket valló és elfogadó közösségeket. Lehetőséget biztosítunk a helybéli diákok mellett, a szomszéd telelepülésen élő egyházi iskolát választó tanulók számára is.

 

Iskolánk elkötelezett a keresztyéni értékrend, a rend és fegyelem megtartása mellett. A keresztyéni értékek, a modern és versenyképes tudás egyaránt és egymást kiegészítve jelenik meg a mindennapok tanóráin és az azokat követő foglakozásokon.

Diákjaink már az első osztálytól emelt óraszámban angol és informatika tantárgyakat tanulnak.

Európai és hazai tehetségpontként személyre szabott tehetséggondozásban részesűlnek tanulóink.

  

Diákjaink, a hagyományos tantárgyi (matematika, magyar, informatika, stb.) szakkörökön kívűl:

 rovásírás, fafaragás, néptánc, batikolás, népdalkör, színjátszás, bábozás, origami, rajz és festészet,

 üvegfestés, gyöngyfűzés,furulya, citera, énekkar, foci, úszás, atlétika, röplabda, kézilabda, zumba, hip-hop, judo,

 gitár, zongora, népi furulya, népi ének, bábozás, ijászat, sakkfoglakozások közül válaszhatnak igényeik szerint.

Fenntartónk a Tiszántúli Református Egyházkerület biztos hátteret nyújt a szakmailag jól megalapozott pedagógiai munkánk zavartalan megvalósításához.


A régi, illetve új intézmény rövid története:

 
Mai ismereteink szerint Berettyóújfaluban az iskolai oktatás története elválaszthatatlanul összekapcsolódik a református egyház történetével. A település Református Egyházközsége 1590 óta létezik, s már a XVII. század elejétől állnak rendelkezésünkre olyan írásos adatok, amelyek bizonyítják egyházi fenntartású elemi iskola működését. Itt a debreceni kollégium vonzáskörzetében az Egyházközség és a település elöljárói mindig igyekeztek gondoskodni arról, hogy a felnövekvő nemzedékek részesüljenek a szükséges és megfelelő szintű oktatásban.
A XVIII. és a XIX. században külön fiú- és lányosztályok működtek, az adatok szerint igen magas (gyakran 100 tanuló feletti) osztálylétszámmal. 

Az intézmény református elődjének elnevezése, illetve alapításának éve:
Berettyóújfalui Református Egyházközség Elemi Iskolája, 1856.

Megfelelő nagyságú és korszerű épület felépítésére csak 1927-ben került sor, s a Berettyóújfalui Református Egyházközség elemi épületét (mely jelenleg is otthont ad iskolánknak) 1928. szeptember 23-án adták át a tanulóifjúságnak és a városnak. Az ezt követő időszak mozgalmas történelmi eseményei között működő intézményben mindig magas szintű oktató-nevelő munka folyt, s a település körzetközpont jellegének megfelelően (Berettyóújfalu a háború előtt Csonka-Bihar Vármegye központja, később a berettyóújfalui járás székhelye volt) az iskola bázisiskolaként működött.
1948-ban az iskolák államosításáról szóló törvény értelmében a Református Egyházközségnek át kellett adnia  iskoláját az államnak, s iskolánk az 1948/49-es tanévtől már, mint 1. számú Állami Általános Iskola működött tovább. A rendszerváltás után lehetővé vált a volt egy-házi ingatlanok visszaigénylése.
A helyi önkormányzat 1992-ben hozott határozatot az iskola visszaadásáról az eredeti tulajdonos, a Református Egyház számára. Következő évben az iskola épületét helyileg védett épületté nyilvánították.
Az Egyházközség ténylegesen 1999. július 1-jével vette vissza tulajdonát.

A 2011/2012-es tanévtől a Tiszántúli Református Egyházkerület iskolájaként, mint Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működünk tovább. 
Vissza az elejére
  Diószegi - Refi © 2021      
email: dioszegi@dioszegi-refi.hu