A Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetősége:


Dr. László Vilmos Csongor
igazgató

Jakabné Bogáti Ildikó
tanító - magyar - igazgató-helyettes

Szatmári Lajos Istvánné
tanár: biológia, technika - igazgató-helyettes

Balogné Pogácsás Anita
tanító - magyar - mk. vezető

Bényeiné Bakator Csilla
tanár: magyar, informatika - mk. vezető

Győrfi Éva
tanár: angol, magyar - mk. vezető

Nagy Isván
tanár: matematika, fizika - mk. vezető

Nagy Judit
tanító, tanár: történelem - mk. vezető

Pappné Nagy Éva
tanító - mk. vezető
A 2020/21-es tanévtől az iskolánkban, a szilárd alapokon nyugvó keresztyén értékrend szerint, magyarságunk évezredes értékeiért és hagyományaiért, valamint a magas szintű oktatás megteremtéséért nap mint nap fáradozó pedagógusaink:Anderson Nicole Marie
tanár: angol lektor - Canada

Árva Judit
tanító, mazsorett

Balázs Amarilla
tanár: magyar, történelem, ének, népzene

Borosné Rozgonyi Zsuzsa
tanító - magyar

Cosma Szilvia
tanító - angol

Czirjákné Hajzer Ilona
tanító

Dobos Fanni
tanár: zongora

Dobrikné Puskás Petra
tanító - ének

Elek Sándor
tanár: történelem, földrajz

Ertsey Zsigmond Istvánné
tanító - dráma, tánc

Ékesné Baranyai Enikő
tanár: magyar, történelem, francia

Farkas-Szabó Tünde
iskolatitkár

Fábiánné Kiss Gabriella
tanító - rajz, német

Garzó Tünde
tanár: angol

Gondolyné Felszeghy Ildikó
tanító - hittan

Gyarmati Dezső
tanár: fizika, kémia, biológia, informatika; rendszergazda

Gyarmatiné Kiss Adrienn
tanár: magyar, könyvtár

Jónizs-Földi Nikolett
tanár: klarinét, fuvola

Katona Ferenc
tanár: angol

Kártikné Prágay Zsuzsanna
tanár: testnevelés, földrajz

Kincsesné Varga Éva
tanító - angol, testnevelés

Kissné Lukács Mónika
tanár: matematika, robotika

Kormány József Róbert
tanár: matematika, rajz

Laczkóné Szűcs Edina
tanító - ember és társadalom, robotika

Lieli Adél Eszter
tanár: szaxofon

Magyar Gabriella
tanár: zongora

Matkóné Cseh Brigitta
lelkész: hittan

Medgyesi Rezső
tanár: biológia, testnevelés

Nagy Sándor
tanár: biológia, földrajz, fizika

Nagyné Balázsi Anita
tanító - környezetismeret

Pálfi Ágnes
tanító - angol

Pálfi Edit
tanár: földrajz, testnevelés

Papp Attila Ferenc
tanár: informatika; rendszergazda

Pappné Erdei Anita
tanító

Sáfrányné Szugyiczki Erika
gazdasági munkatárs

Siteri Róbert
tanító, tanár: rajz

Szabó Titanilla Kinga
tanító - angol

Szabóné Nagy Andrea
lelkész: hittan

Szabóné Papp Lívia Tünde
tanár: magyar, angol

Tatár Árpád Tiberius
tanár: néptánc

Tóth Bertalan
tanár: gitár

Tóthné Pásztor Ágnes
tanár: néptánc

Tóth Sándorné
élelmezési munkatárs

Vámos Rita
tanító - magyar

Veress Péter
tanár: történelem, földrajz

Veressné Nánási Mónika
tanár: matematika, fizika, robotika
A Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola technikai dolgozói:

Bogáti Gyöngyi

Érsek Erika

Forgó Mónika

Kiss Jánosné

Koszorus Tamás

Lerner László

Nyírő Marietta

Rézműves Edit

Strausz Edit

Strausz Ilona

Szabó Attiláné

Szántóné Gulyás Márta

Vissza az elejére
  Diószegi - Refi © 2021      
email: dioszegi@dioszegi-refi.hu